Би айж байна


Би хайрын өлгөлөн зарлаж байна
Tиймээ би өлсөж байна
Надад идэх зүйл өмсөх хувцас бий
Харин надад хайр байхгүй болохоор
Би өлсөж байна
Тиймээ би хайрын өлсгөлөн зарлаж байна 
Баруун зүүнгүй намайг ганцаардал хучаад авах шиг 
Би айж байна
Би ганцаардлаас айж байна
Насний эцэст жаргал зовлонгоо хуваалцах хүнгүй болохвий гэхээс
Санчиганд минь буурал ус ноёрхох цагт намайг гэх хүн байх болов уу?
Аль эсвэл насаараа би ганцаар элсэн нүүдэлийг даган явах болов уу?

Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Beliebte Posts aus diesem Blog