Гэрийн хаалга минь
Намайн хоногийн дараа хаагдахад
Хэдэн жил магад үүрдийн ганцаардал хүрээлнэ

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog