3 үсэгний нууцаас...

Хараад би өрөвдөх юм
Хааяа заримдаа өшөөрхөх юм
Хаалгыг нь хаагаад санаа алдах юм
Харин дотроо хайрлах юм

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog