Афоризм зохиох гэж оролдсон минь

1.      Бодлоггүй яриа бол мунхаг хүний үйлдэл
2.      Амиа хүн,алдааг хамгийн түрүүнд бусдаас хайдаг
3.      Сэтгэлийн цоожийг зөвхөн зөөлөн сэтгэлээр онгойлгож чадна 
4.   Үнэлэмж бол хүнийг хамгийн сайхан харагдуулах гоёл юм
5.   Амьдралын жинлүүрийг тэнцвэртэй байлгахын тулд,амьдралын  болоод эрдэмийн ухаан гэсэн 2 туухайг тавих хэрэгтэй.
6.      Гайхамшиг энгийн зүйлээс л  төрөн гарч ирдэг.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog