(Танка бичих гэж оролдов)


Нэг хоёр гурав
Нэг нүд минь анилаа
Дөрөв тав зургаа
Нөгөө нүд минь анилаа
Зүүд чи сайн байна уу?

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog